Thống kê
Hôm nay : 4
Tháng 07 : 110
Năm 2020 : 8.341
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ TRẺ EM NĂM 2020

          Thực hiện Kế hoạch số 21/KH-PGDĐT ngày 29/5/2020  của Phòng GD&ĐT Thái Thụy  về việc tổ chức tháng hành động vì trẻ em năm 2020;
          Trường mầm non Thụy Phong xây dựng kế hoạch thực hiện tháng hành động vì trẻ em năm 2020 như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.
1. Mục đích:

       - Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, các cấp, gia đình và  xã hội về  ý nghĩa, tầm quan   trọng  của công tác bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em  nói  chung, công  tác phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em nói riêng.
         - Thực  hiện tốt công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em; phòng chống sâm hại trẻ em dưới  mọi  hình  thức, tiếp tục hành động, dành sự quan tâm thiết thực, chia sẻ, tạo  điều  kiện  cho  trẻ  em  nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo.
         - Thực  hiện “Mùa  hè vui tươi, an toàn, ý nghĩa cho trẻ em”, tổ chức tốt việc phối  hợp giữa  nhà  trường, gia  đình và xã hội trong quản lý, giám sát, hướng dẫn trẻ em phòng chống bạo lực học đường, xâm hại và tai nạn thương tích.
      - Xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện và tạo điều kiện để trẻ em được phát triển toàn diện.
2. Yêu cầu:
      - Các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em phải đảm bảo thiết thực, hữu ích đối với trẻ em, không hình thức, lãng phí; chú trọng tổ chức các hoạt động phù  hợp  với  tình  hình  thực  tế  của  đơn vị và nhu cầu của trẻ em, nhất là trẻ em nghèo  và  trẻ  em  có  hoàn cảnh đặc biệt trong nhà trường, đồng thời đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 trong thời kỳ hiện nay.
      - 100% học sinh có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt, học sinh thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, học sinh  có hoàn cảnh  khó  khăn được quan tâm, hỗ trợ nhân ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6).

     - Tổ  chức  cho  học  sinh tiếp tục học tập để hoàn thành chương trình giáo dục năm học 2019-2020, nhưng vẫn đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch Covid-19.
II. HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM.
1. Công tác truyền thông, giáo dục:
    - Chủ đề Tháng hành động vì trẻ em năm 2020 “Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng chống xâm hại trẻ em”.
    - Tiếp tục tuyên truyền về Luật Trẻ em năm 2016, Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày  9/5/2017 của  Chính  phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em, Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng chính phủ về tăng cường các giải pháp  phòng, chống  bạo lực, xâm  hại  trẻ em; Tiếp tục tuyên truyền các văn bản: Quyết  định  số  2361/QĐ-TTg  ngày  22/12/2015  của  Thủ  tướng Chính phủ phê duyệt  Chương  trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 234/QĐ-TTg  ngày  05/02/2016  của  Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống  tai  nạn, thương  tích  trẻ em giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 06/QĐ-TTg  ngày  03/01/2019 của  Thủ tướng Chính phủ về quy định tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em; Kế hoạch số 22 và 23/KH-UBND  ngày  31/3/2016  của  UBND  tỉnh  Thái  Bình  về  việc  thực  hiện Chương trình bảo vệ trẻ em và Chương trình phòng  chống tai nạn thương tích cho trẻ  em  tỉnh  Thái  Bình giai đoạn 2016 - 2020 các chính sách về bảo vệ, chăm sóc trẻ em.
       - Tăng cường truyền thông về đường dây tư vấn và hỗ trợ trẻ em, dịch vụ miễn cước cuộc gọi, phím số 111- Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em (trực 24/7 để mọi trẻ em, cá nhân, cơ quan, tổ chức liên hệ khi có nhu cầu.
        - Đa dạng hóa các hoạt động truyền thông, vận động nhằm nâng cao nhận thức của  cán bộ, giáo  viên, nhân viên trong việc chăm lo cuộc sống cho trẻ em nghèo, các chính sách đối với trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt;đồng thời tuyên truyền phòng ngừa trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt.
       - Phối  hợp với các  đơn vị liên quan xây dựng chương trình tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức về phòng ngừa, ngăn chặn hành vi xâm hại, bạo lực trẻ em và trẻ em vi phạm pháp luật cho học sinh, cán bộ quản lý, GV,NV nhà trường.
        - Tăng cường  đưa tin và các hoạt động hè, Tháng hành động vì trẻ em trên địa bàn  xã.  Triển  khai  công  tác  tuyên  truyền bằng  băng zôn, pano, khẩu hiệu, các thông điệp truyền thông:

+ Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng chống xâm hại trẻ em
+ Lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động.
+ Không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau.
+ Roi vọt không làm trẻ nên người, yêu thương mạnh hơn lời quát mắng.
+ Pháp luật nghiêm trị mọi hành vi bạo lực xâm hại trẻ em.
+ An toàn cho con, hạnh phúc cho cha mẹ.
+ Hãy gọi 111 để bảo vệ trẻ em để tố cáo mọi hành vi xâm hại trẻ em

+ Giãn cách xã hội cơ hội kết nối gia đình

+ Gia đình cùng vui đẩy lùi Covid – 19

+ Bảo vệ trẻ em sống an toàn ngay tại gia đình là trách nhiệm của cha mẹ và cac thành viên gia đình

+ Hãy đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông bằng xe máy

+ Nói “ không” với xâm hại trẻ em

+ Mùa hè an toàn lành mạnh cho mọi trẻ em
2. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/6/2020 đến ngày 30/6/2020
3. Nội dung thực hiện:
         - Xây dựng Kế hoạch thực hiện tháng hành động vì trẻ em. Tuy nhiên để đảm bảo  tốt  công  tác  phòng  chống  dịch  bệnh Covid-19, nhà trường căn cứ vào tình hình thực  tế  để  chủ động lựa chọn thực hiện các hoạt động cần thiết nhằm hưởng ứng  tháng  hành  động vì trẻ em năm 2020 từ ngày 01/6/2020 đến ngày 30/6/2020 đảm bảo an toàn và hiệu quả.
       - Tổ  chức  các  hoạt  động  truyền thông, vận động xã hội nhằm nâng cao nhận thức  và  trách  nhiệm  của  Cấp  ủy Đảng, đoàn thể, tổ chức trong Nhà trường, gia đình  và  bản  thân trẻ  em đối với công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Tập trung  quán triệt,  phổ  biến  Luật  trẻ  em, Nghị  định số 56/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em về các chế tài xử lý hành vi, vi phạm quyền trẻ em, xâm hại trẻ em theo quy định của Pháp luật hình sự, xử lý vi phạm hành chính phòng chống bạo lực gia đình... Huy động sự tham gia tích cực của các tổ chức, cá nhân  và  bản  thân trẻ em, thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em, những hành vi bị nghiêm cấm đối với trẻ em.
      - Tuyên truyền trên hệ thống phát thanh của xã, Website của trường, Fecebook, nhóm  Zalo...  của  trường  về  chủ  đề, thông điệp tháng  hành động vì trẻ em năm 2020  với  nhiều  hình  thức  đa  dạng,  phong phú. Truyền thông số điện thoại của tổng  đài  điện  thoại  Quốc  gia bảo vệ trẻ em - 111 để  mọi trẻ em, các tổ chức, cá nhân biết và liên hệ khi có nhu cầu cần trợ giúp, bảo vệ trẻ em.
       - Tổ chức các hoạt động truyền thông về  phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em và  phòng  chống  tai nạn thương tích trẻ em; tư vấn cung cấp kỹ năng sống cho trẻ em;  đặc  biệt  là  phòng  chống  xâm hại trên môi trường mạng; thực hiện các biện pháp từng  bước  nâng  cao  môi trường sống, đảm bảo an toàn cho trẻ tại gia đình, nhà trường và cộng đồng.
       - Tổ chức diễn đàn cho trẻ em trong tháng 6, tạo cơ hội cho các cháu được bày tỏ ý kiến, nguyện vọng về các vấn đề có liên quan và hướng dẫn trẻ đưa ra các giải pháp  ngăn  ngừa,  phòng  chống  bạo lực, xâm hại trẻ em. Tham khảo Thông tư số 36/2018/TT-BLĐTBXH  ngày 26/12/2018 của Bộ lao động thương binh và xã hội về  hướng  dẫn  thực  hiện  lấy  ý kiến của trẻ em trong quá trình XD chương trình, chính  sách, văn  bản  quy  phạm  pháp luật, Quyết định, quy hoạch, kế hoạch phát triển của Nhà trường về trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em.
        - Tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ, chăm sóc trẻ em, tập trung giải  quyết, can thiệp  hỗ trợ kịp thời, hiệu quả trẻ em bị bạo lực, xâm hại, vi phạm quyền  trẻ  em  trên  địa bàn trường quản lý. Đồng thời xem xét kết luận, kiến nghị xử  lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng vi phạm và các tổ chức, cá  nhân trong  cơ sở giáo dục trong việc chậm trễ hoặc không thực hiện đầy đủ trách nhiệm, bao che hành vi, vụ việc vi phạm quyền trẻ em.
        - Tổ  chức  các  hoạt  động  vui  chơi giải trí, sinh hoạt văn hóa nghệ thuật, thể thao...,  nhằm  thu hút sự tham gia của trẻ em, không để cho học sinh chơi trò chơi có  chất  độc  hại hoặc tham gia các trò chơi mang tính chất bạo lực, phản văn hóa, gây  mất  trật tự  nơi  công cộng. Đình hướng và giáo dục học sinh giữ gìn và phát huy  các  giá  trị  văn  hóa  truyền thống, biết tiếp thu có chọn lọc văn hóa hiện đại, không tham gia vào các tệ nạn xã hội.
       - Tổ chức hoạt động thăm hỏi sức khỏe, tặng quà, rà soát, lập danh sách trẻ em nghèo, trẻ  em có  hoàn  cảnh khó khăn, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo phải điều trị dài ngày, trẻ em cần sự hỗ trợ đặc biệt đang học tại trường để kêu gọi, đề xuất, vận động hỗ trợ. Thực hiện chính sách hỗ trợ giáo dục, miễn giảm các khoản đóng góp cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt học tập tại trường.
     - Tổ chức thăm, tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em nghèo vượt khó,  học  giỏi trong nhà trường nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 nhằm động viên, khích lệ  các em tiếp tục phấn đấu vươn lên. Vận động các tổ chức, nhà hảo tâm tổ chức hoạt động thăm, tặng quà cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong nhà trường.
       - Tổ chức các chương trình ngoại khóa nhằm giáo dục cho học sinh về tình yêu thương  giữa  con  người  với  con  người, tinh  thần tương thân, tương ái “Lá lành đùm lá rách”;  kịp  thời  phát  hiện trẻ em có nguy cơ bỏ học để can thiệp giúp các em được đến trường.
        - Tổ chức tốt việc bàn giao, tiếp nhận và quản lý trẻ em về sinh hoạt hè tại địa phương,  tuyên  truyền, khuyến  khích  trẻ  em tham gia các lớp học bơi và các lớp đào tạo kĩ năng sống.
       - Tổ  chức  các  khóa  học  kỹ năng cho trẻ em: lớp dạy bơi, trang bị kĩ năng an toàn trong  môi  trường  nước, an toàn khi tham gia giao thông, kỹ năng cứu hộ và sơ  cứu  trẻ  em bị tai nạn, thương tích. Khuyến khích trẻ em tham gia học kỳ quân đội,  học  kỳ công an, học kỳ nhân ái...; các lớp năng khiếu, võ thuật, âm nhạc, thể dục nhịp điệu... nhằm thu hút sự tham gia của trẻ em trong thời gian nghỉ hè.
4. Công tác kiểm tra:
        - Ban giám hiệu nhà trường chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Tháng hành động vì trẻ em năm 2020, biểu dương các cá nhân, tập thể đã tích cực  tham  gia  và có thành tích nổi bật trong tháng hành động vì trẻ em, đồng thời nhắc nhở, chấn chỉnh những cá nhân chưa nghiêm túc, rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện những năm tiếp theo.
        - Tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định về trường học an toàn, thân thiện.  Rà  soát, phát  hiện  kịp  thời  các khu vực có nguy cơ xảy ra tai nạn thương tích, đuối  nước  để  có  biện pháp chủ động phòng ngừa, bảo đảm an toàn cho học sinh.
        - Tăng cường kiểm tra việc thực hiện quyền trẻ em và việc thực hiện các chính sách  đối  với  trẻ  em:  đảm  bảo chính sách về giáo dục, bảo hiểm, y tế, bảo trợ xã hội... đối với trẻ em trong nhà trường.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
        - Ban giám hiệu nhà trường xây dựng kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ  em  năm  2020  hiệu quả, thiết thực, không ảnh hưởng đến chương trình và các hoạt động giáo dục theo kế hoạch năm học.
         - Thời gian thực hiện từ ngày 01/6/2020 đến ngày 30/6/2020.
         - Tổ  chức Tháng hành động vì trẻ em phù hợp với tình hình thực tế, tạo được sự  đồng  tình, ủng  hộ, đồng  thuận  của  các tổ chức, cá nhân, phụ huynh học sinh cùng  chăm lo cho trẻ em. Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện tháng hành động vì trẻ em năm 2020 về bộ phận chuyên môn cấp học.
Trên  đây  là  Kế  hoạch thực hiện tháng hành động vì trẻ  em  năm 2020 của trường MN Thụy Phong, yêu cầu CB,GV,NV trong toàn trường nghiêm túc thực hiện./.
 

Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT Thái Thụy  (để b/c);
- CB,GV,NV (để t/h);
- Lưu VP./.

                                  HIỆU TRƯỞNG


 

 

 

Nguyễn Thị Ngân Hiên


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Lịch sự kiện
Fanpage Facebook